كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
قابل توجه دانشجويان رشته مشاوره وراهنمايي :برنامه آزمون هاي ميان ترم

رديف نام درس تاريخ آزمون ساعت آزمون
1 فن آوري آموزشي 1391/8/7 13-14
2 روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي 1391/8/23 13-14
3 روانشناسي پويايي گروه 1391/8/16 10-11
4 آمار توصيفي 1391/8/30 8-9
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما