كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
قابل توجه دانشجويان رشته مشاوره وراهنمايي كليه دانشجويان رشته مشاوره وراهنمايي تاتاريخ 14/9/91فرصت دارند پروژه هاي مربوط به دروس فناوري آموزشي،پروژه كارعملي،كاربرد آزمونهاي رواني،بازي درماني،اصول وفنون مشاوره در خانواده رابه خانم چرخه تحويل دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما